buitengewoon gemak
Berg Verhuur B.V.
Dorser 9
5711 LE Someren
 
+31 (0)493 49 05 27

Buitengewoon Gemak

Waarom de slogan "Buitengewoon Gemak"?

Tijdens het maken van deze site werd ons gevraagd: wat willen jullie betekenen voor, en uitstralen naar, jullie klanten? Service en afspraken nakomen vinden wij een vanzelfsprekendheid. Wij willen graag nog meer voor u betekenen: dit is samengevat in onze slogan.

De definitie van "Buitengewoon" is: als iets afwijkends van het gewone, meer dan gewoon, boven het gemiddelde (bron: encyclo.nl, 2012).

Het woord “Gemak“ heeft in ons geval twee betekenissen. De eerste betekenis kunt u vast invullen: iets dat gemakkelijk en aangenaam voor je is, doelmatig, nuttig, dienstbaar of een goede dienst bewijzen (bron: encyclo.nl, 2012).

De tweede betekenis komt uit vroegere tijden en is zeer toepasselijk: een toilet aan de buitenzijde van het huis.

Een gemak, privaat, poepdoos of plee was een houten plank met een gat erin waarin mensen hun behoefte konden doen. Onder deze houten bank stond dan een beerton, waar de afscheidingsproducten vaak rechtstreeks in vielen. Het gemak stond meestal buiten het huis, in de tuin, schuur of stal, of tegen de muur van het huis aan. Deze voorziening is gebruikt totdat er een waterleiding en riool kwam, waardoor het toiletcloset werd ontwikkeld zoals wij dat nu kennen.

De slogan omvat daarmee alles wat wij willen beteken voor, en uitstralen naar u als klant. Daarom: Berg Verhuur Buitengewoon gemak“.